Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit is een brede, internationaal georiënteerde en studentgerichte onderzoeksuniversiteit. Samen met Radboudumc scheppen we een intellectueel klimaat dat onze medewerkers en studenten inspireert en uitdaagt. Zo kunnen prestaties worden geleverd die de wetenschap verder brengen en de samenleving ten goede komen.

De wereld heeft grote uitdagingen het hoofd te bieden. Om dat te kunnen doen, zijn wetenschappers, studenten en betrokken burgers nodig die een bijdrage willen leveren aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen.

Lees meer Lees minder
Bekijk alle
Draag bij aan onderzoek naar duurzaamheid Wat betekent de opwarming van de aarde voor de vissen in het water? Wat voor effect hebben onze medicijnresten op dieren en de natuur? En wat doet onze consumptiedrang in december voor het plastic in de oceaan? Hoe helpt big data bij een beter milieu? Onze collega's van de Radboud Universiteit onderzoeken dit soort concrete duurzaamheidsvragen. Je bent nodig Jij kunt bijdragen aan hun onderzoek en helpen om duurzaamheid en klimaatverandering topprioriteit te maken. Steun de onderzoeken van Aafke Schipper, Ad Ragas en Mark Huijbregts, juist nu.  De onderzoekers Ad Ragas is bioloog en natuurwetenschapper. Hij is gespecialiseerd in milieurisico's van medicijnen en is hiermee toonaangevend in Nederland. Ragas wil het risico en de realiteit van een mix van stoffen voorspellen. Hoe breng je de risico's van alle stoffen tegelijkertijd op een goede manier in kaart. Hij werkt daarbij samen met medicijn producenten en waterschappen. Meer weten? Luister de podcast op Radboud Recharge. Aafke Schipper is milieuwetenschapper aan de Radboud Universiteit. Ze richt zich op de vraag hoe menselijke activiteit invloed heeft op de biodiversiteit en doet onder meer onderzoek naar de leefgebieden van zoetwatervissen. Schipper en haar collega’s zijn de eersten ter wereld die grootschalig biodiversiteitsonderzoek doen naar zoetwatervissen. Meer weten? Lees het artikel van Radboud Recharge. Mark Huijbregts is hoogleraar Environmental Sciences en wil met zijn onderzoek bijdragen om de klimaatdoelen in 2050 te behalen. In zijn onderzoekswereld, waar veel factoren onzeker zijn, probeert hij een mondiale helikopterview te creëren op basis van bewijzen en feiten. ‘Mijn onderzoek helpt beleidsmakers beslissingen maken.’ Meer weten? Lees het artikel op de website van het Radboud Fonds. Mega data Om een mondiale helikopterview te krijgen, combineren de onderzoekers honderden individuele studies die over de hele wereld naar deze onderwerpen worden gedaan. Geen big data, maar zeg maar gerust: mega data. Het is de kracht van de getallen: kwantitatief onderzoek en reproduceerbaar. Door de onderzoeken gestructureerd te combineren, wordt het geheel meer dan de som der delen. Zij kunnen dan conclusies trekken op mondiaal niveau: wat zijn de voordelen én nadelen van een maatregel of een nieuwe technologie op die plek? Resultaten van deze onderzoeken worden gebruikt door onderzoeksinstituten als TNO en het RIVM en helpen beleidsmakers om beslissingen te nemen. Klimaatdoelen 2050 We vragen Huijbregts of we de klimaatdoelen van 2050 kunnen halen, en dus onder de twee graden opwarming kunnen blijven. Hij valt even stil. ‘Persoonlijk gaat het me veel te langzaam,’ zegt hij dan. Maar hij kijkt toch ook positief naar de toekomst. ‘Wat corona ons ook heeft geleerd, is dat alles mogelijk is als we iets een topprioriteit maken. Een vaccin, wat normaal jaren duurt om te ontwikkelen, was in recordtempo klaar. Laat klimaatverandering onze volgende topprioriteit zijn.’ Doneer! Wil je liever direct doneren dan via dit platform? Dat kan. Doneer dan via Tikkie of doe een donatie op IBAN NL84 ABNA 0248 6906 55 ten name van 'Stichting Radboud Fonds' onder vermelding van '307516 duurzaamheid'. Wil je graag met ons overleggen over een substantiele bijdrage? Bijvoorbeeld via het bedrjjf waar je werkt? Wil je je kerstbonus doneren of ben je geïnteresseerd in belastingvoordelen van je donatie? Neem dan contact op met Marjolein Rauws via marjolein.rauws@ru.nl  Alvast hartelijk dank voor je bijdrage! Je bent nodig! Deze actie is onderdeel van een landelijke actie van de Radboud Universiteit, Radboud Impact Day, die mensen aanspoort na te denken over hun consumptiegedrag en hoe zij via onderwijs en onderzoek invloed kunnen hebben op een duurzame toekomst. Lees meer via jebentnodig.nl
Bekijk alle

Start zelf een actie of doe mee met je team, je collega’s, je klas, je kookclub of bijvoorbeeld je popkoor. Kijk hieronder voor inspirerende acties van anderen.

Start actie
Bekijk alle

Ze kwamen nog één keer terug

12-11-2021 | 14:48 Judith Peters onderzocht rouwverwerking. Ze bekeek hoe een dierbare na overlijden voor achterblijvers blijft bestaan. Nu wordt ze gedwongen om hier zelf over na te denken.Met dank aan onze donateurs bundelden we de verhalen van verlies en de wetenschappelijke inzichten van Judith in het boek 'Ze kwamen nog één keer terug'. Benieuwd? Je koopt het boek hier https://lnkd.in/dRzcW2qQLees Judith haar verhaal in de Gelderlander.Foto: Paul Rapp
Lees meer
Bekijk alle