Radboud University

You have a part to play.

Research and education are closely intertwined at Radboud University. Our scientists and students explore and push boundaries and give meaning to them. In this way, they become knowledgeable, involved, critical and self-confident academics who give direction to society with intelligence. 

Together with Radboudumc, we offer much room for innovation thanks to donations. We cannot do this alone, we need you. That is why, as a donor of the University Fund, you will support initiatives that make a meaningful contribution to society. For example, our researchers are at the forefront of scientific breakthroughs: breakthroughs in cancer research, research into chronic diseases such as Parkinson's, diabetes and Alzheimer's. We made the first images of the black hole in collaboration with other universities and supported initiatives by students for students during the corona crisis. With your support, we will create scholarships for a new generation of scientists and ensure a healthy, free world, with equal opportunities for all. 

Donate now

Facts and figures 

Want to know more about Radboud University? Check the video below. 

 

 

Read more Read less
View all
We hoeven kinderen niet te kwellen met ellenlange woordenlijsten, moeilijke lettercombinatie of saaie invuloefeningen. ‘Spelenderwijs leren ze veel sneller lezen’, vertelt psycholinguïst Esther Steenbeek-Planting van de Radboud Universiteit. Met die insteek ontwikkelde de onderzoeker een online game die kinderen spelenderwijs helpt bij het leren lezen. Letterprins is gratis en bestaat sinds 2013. Om de game verder te ontwikkelen, te verrijken met nieuwe onderzoeksinzichten en om het gebruik gratis te houden kun je een bijdrage leveren aan Letterprins. Uit onderzoek bleek dat kinderen met een leesachterstand hier hun hele leven last van houden. Steenbeek-Planting: ‘Een achterstand is moeilijk in te halen, waardoor kinderen op de middelbare school een leerachterstand kunnen oplopen en sneller uitvallen. Ook later in hun werkende leven kan dit voor problemen zorgen: we zien dat ze vaker werk doen dat onder hun niveau is.’ Samen plezier maken Daarom helpt de game kinderen in de beginfase om hun leessnelheid op niveau te krijgen. ‘Kinderen moeten als ze net beginnen met lezen veel kilometers maken, dan leren ze het snelst. Dat begint op school, maar is bij uitstek iets waar ouders bij kunnen helpen,’ vertelt Steenbeek-Planting. Het doel van Letterprins is dat ouders of verzorgers en kinderen samen plezier maken, benadrukt ze. ‘De game is niet streng of onvriendelijk. En doordat je oefent met wat goed gaat heb je steeds een gezamenlijke succeservaring. Het kind wordt ondertussen langzaam beter, maar mag ook fouten maken. Zo voelen kind en volwassene zich met elkaar verbonden', licht Steenbeek-Planting toe. De game is dan ook zo ingericht dat ouders of verzorgers meespelen, bijvoorbeeld door de uitspraak van hun kind te vergelijken met de uitspraak van de Letterprins. 'Op deze manier maakt het ook niets uit wat het taalniveau van de ouders is’, voegt de onderzoeker toe. De toekomst van Letterprins De afgelopen jaren werkten de makers verder aan een nieuwe, verbeterde versie van de Letterprins, die in oktober 2022 gelanceerd wordt. ‘We hebben de game nog meer aangepast aan de wetenschappelijke kennis over hoe kinderen het liefst en het beste leren,’ zegt Steenbeek-Planting. Niet alleen haar proefschrift diende als input voor de game, maar ook inzichten van andere onderzoekers en bekende gameontwikkelaars werden meegenomen in Letterprins 2.0.  De psycholinguïst hoopt dat andere onderzoekers in de toekomst leren van de data die de game verzamelt. Steenbeek-Planting: ‘We willen de werking van bepaalde onderdelen analyseren. Daarnaast willen we ouders vragen of ze DNA van hun kind afstaan. Zo bekijken we of we leerverschillen tussen kinderen kunnen verklaren aan de hand van hun DNA-profiel. We weten namelijk dat dyslexie genetisch bepaald is. Die kinderen kun je dan op een andere manier laten starten met lezen, bijvoorbeeld. Zo wordt leren lezen leuker en makkelijker voor ieder kind.’ Om zo veel mogelijk kinderen te helpen bij het lezen vindt Steenbeek-Planting het belangrijk dat de game gratis blijft. Met een bijdrage help je mee om de game gratis te houden en help je mee om het spel steeds verder te ontwikkelen op basis van nieuwe onderzoeksinzichten.   Help je mee de leesvaardigheid van jonge kinderen te verbeteren? Doneer nu. 
View all

Create your fundraising page or join a team with friends, co-workers, your sports team or class mates. Take a look at these inspiring examples.

Start fundraising
View all

Take off subsidie voor De Stoeltjesdans

16-01-2023 | 13:30 De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan vijf Radboud-projecten een Take-off subsidie toegekend. Daarmee kunnen academische en innovatieve starters onderzoeken of hun op wetenschap gebaseerde vernieuwende ideeën haalbaar en commercieel toepasbaar zijn.     De toekenning van een Take off-subsidie is vaak de opmaat voor een spin-off. De vijf Radboud-projecten die zijn toegewezen komen deze keer niet alleen voort uit de bèta- en medische hoek; er is ook een toekenning voor een innovatie in de sociale wetenschappen: het Stoeltjesdans-project van Yvonne van den Berg: Stoeltjesdans – Yvonne van den Berg De Stoeltjesdans is een gratis, online tool om de sociale veiligheid op school te monitoren en promoten. De huidige bètaversie is in 2016 gelanceerd en groeide in korte tijd tot het onverwachte aantal van bijna 14.000 gebruikers. Helaas lijkt de tool ten onder te gaan aan haar eigen succes, door de toenemende (inter)nationale vraag en gebrek aan financiële en personele middelen. Met een Take off-haalbaarheidsstudie wordt daarom getoetst of een commerciële en verbeterde versie van De Stoeltjesdans haalbaar is voor een op te zetten start-up. Dit alles om de sociale veiligheid van onze kinderen te kunnen blijven promoten. Meer informatie over deze toekenning vind je in het nieuwsoverzicht van de Radboud Universiteit.
Read more
View all
€15

Anonymous

27-01-2023 | 12:50 To: Judith Peters Fonds