Bloemrijke dijken

Bloemrijke dijken die ons beter beschermen, ook in de toekomst

Foto: Karsten Russ

1500 kilometer aan Nederlandse dijken moet in de komende jaren versterkt worden om te voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen. Een enorme opgave, maar ook een kans. Want waarom zou je de gelegenheid niet aangrijpen om de dijk niet alleen steviger te maken, maar ook beter voor de biodiversiteit én mooier om te zien? Dat is precies wat Hans de Kroon en Eric Visser willen bereiken in hun onderzoeksproject Future Dikes.


Het Radboud Fonds steunt dit onderzoek.

 

Steunt u het ook?

 

 

Droombeeld van bloemrijke dijken

In het project Future Dikes wordt onderzocht hoe we Nederlandse dijken kunnen versterken met soortenrijke grasbekleding.

Vanuit eerder onderzoek is bekend dat een biodiverse grasmat goed bestand is tegen de erosieve werking van overstromend water. Kruiden wortelen over het algemeen dieper dan grassen, en de mix van diepe en ondiepe wortels zorgt voor een stevige wortelmat die de bodemlagen van de dijk bij elkaar houdt. Zowel boven- als ondergronds biedt een diverse vegetatie dan ook een uitstekende eerste beschermlaag. Binnen een paar jaar is resultaat te zien: op dijken langs de Rijn bloeien weer grasklokjes, de grote centaurie, wilde marjolein en talloze andere kruiden. En er worden weer tientallen wilde bijensoorten geteld. Hans de Kroon: ‘Ons onderzoek heeft laten zien dat al die grassen en kruiden ondergronds samenwerken. Je krijgt daardoor een sterkere verknoping en verankering van de wortels. Voor de erosiebestendigheid van de dijk is dat van enorm belang.’ (Bron: voxweb)

Daarnaast kan soortenrijke grasbekleding bijdragen aan het herstel van biodiversiteit: er is plek voor bijzondere planten- en insectensoorten. Hans de Kroon: ‘Het inzaaien van de dijken met een kruidenrijk grasmengsel zou een enorme winst zijn voor de biodiversiteit. Dijken slingeren door het Nederlandse landschap en kunnen zo een verbindende factor zijn tussen verschillende ecosystemen.’ Een soortenrijke grasmat sluit aan bij de Green Deal Infranatuur die diverse waterschappen hebben ondertekend om de biodiversiteit en milieuvriendelijk beheer van de dijken te waarborgen.

 ‘‘Stevige dijken, biodiverse begroeiing en gelukkige insecten. Met als extra bonus: een prachtige dijk om te zien. Win-win dus!’

    Hans de Kroon

Voor de grootschalige toepassing van soortenrijke grasbekleding is meer onderzoek nodig. We weten nog onvoldoende hoe we nieuwe dijken ontwerpen, hoe we bloemrijke dijken optimaal kunnen ontwikkelen, in stand houden en herstellen.

 

Draagt u bij?

 

   

Kijk voor meer informatie over het project Future Dikes op

Of

View all
€15 18-08-2023 | 12:04 Zo belangrijk voor biodiversiteit. Geen bloemen, geen bijen en rest ons slechts saaie kale (hopelijk) groene vlaktes.
€25 18-08-2023 | 11:24
€10 18-08-2023 | 11:14