Kerkraam Titus Brandsma

from €59,725 (65%)

Het verhaal van Titus Brandsma weet al jarenlang velen te inspireren. Hoe hij zich inzette voor onderwijs en journalistiek, hoe hij zich uitsprak tegen het nazisme, rassenhaat en antisemitisme, zijn passie voor waarheid en vrijheid. Studentenpastor Jos Geelen liet een glas-in-lood-raam ontwerpen voor de studentenkerk, als startpunt voor gesprekken over Titus’ leven en gedachtegoed en wat die nu nog voor je kunnen betekenen.

Het Radboud Fonds steunt dit initiatief.

Steunt u het ook?

Titus en zijn gedachtegoed
Titus Brandsma was karmeliet, poëet, mysticus, filosoof, journalist en uiteindelijk martelaar. Het glas-in-lood-raam voor de studentenkerk herinnert aan hem, zijn leven en zijn waarden. Rondom dit raam maakt de pastor een programma van gesprekken. Zo kunnen Titus en zijn gedachtengoed ook voor de huidige generatie studenten een bron zijn van bezinning, inspiratie, ontmoeting en verbinding.

Symbolen
Het glas-in-lood-raam bevat een aantal symbolen die refereren aan het leven van Titus Brandsma. De symbolen werden gekozen in samenspraak met een groep studenten die zich met de studentenpastor verdiepte in het leven van Titus. Denk bijvoorbeeld aan een beeld van een veer: die staat symbool voor het ‘vrije woord’; zijn werkzaamheden voor de journalistiek en dat de waarheid altijd gezegd mag/moet worden. Of een beeld van twee boekjes, geschreven door Titus in de gevangenis van Scheveningen. Met één van deze boekjes tekende hij in de oorlog zijn eigen doodvonnis. Juist deze concrete symbolen zijn een mooi aangrijpingspunt voor een goed gesprek.

Glas-in-lood-raam
Het raam meet maar liefst 1,70 * 2,80 meter en wordt gemaakt door Kunstregie uit ’s-Hertogenbosch, dat eerder bijvoorbeeld ook glas-in-loodramen in de Sint Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch restaureerde en deels reconstrueerde. Voor productie en plaatsing zoeken we nog financiering.