Beter leren in een veilige klas

van totaal € 12.000 (12%)

Maar liefst 1 op de 10 leerlingen wordt gepest in de klas. In het klaslokaal leert de samenleving in het klein hoe met elkaar om te gaan. Daarom is het belangrijk om hier goed onderzoek naar te doen. Om alle leerlingen een veilige plek op school te bieden, onderzocht Yvonne daarom het sociale klimaat in de klas. Haar wetenschappelijke bevindingen leidden tot een concrete tool: Stoeltjesdans.nl. Inmiddels helpt Yvonne al meer dan 10.000 leerkrachten met het inzichtelijk maken van sociale dynamiek in de klas. En als het aan haar ligt, hebben binnenkort alle leraren die inzichten. Help jij hen mee?

Doneer nu.

Van intuïtie, naar bewijs

Leren lukt alleen als je je veilig voelt in de klas. Klinkt logisch, toch? Desondanks waren er nauwelijks onderzoekdata waaruit je conclusies kon trekken over hóe zo’n veilige leeromgeving er precies uitziet en hoe die ontstaat.

Welke groepjes zet je dan bij elkaar? Leerkrachten nemen vaak intuïtief maatregelen. Ze zetten bijvoorbeeld een drukke leerling naast een vlijtige werker. Dat kan werken, maar zeker weten doe je het niet. Meer inzicht in werkende interventies kan bijvoorbeeld een wereld van verschil maken voor de ‘onzichtbare’ leerlingen, die weinig aandacht vragen en die ook niet krijgen. Met Stoeltjesdans.nl verandert intuïtie in bewijs.

Yvonne: ‘Zo helpen we docenten om beter in de smiezen te krijgen wat zich in de klas afspeelt. Een voorbeeld: we hebben gekeken wat er gebeurt als je een druk kind zet naast een ‘positieve leider’ en hebben dat vergeleken met de dynamiek wanneer kinderen random naast elkaar zitten. Op grond van onderzoeksgegevens konden we zo aantonen wat werkt. Dat is niet altijd wat je intuïtief zou denken.”

Steun stoeltjesdans.nl

“We willen leerkrachten en studenten toegang geven tot alle kennis die we opdoen. Als ik ze iets concreet in handen kan geven waarmee ze hun leerlingen betere kansen kunnen bieden, is dat geweldig.”

De website waar inmiddels al meer dan 10.000 leerkrachten gebruik van maken is gratis, maar Yvonne wil nog meer mensen met haar kennis helpen. Daarnaast is de website na 5 jaar hard toe aan vernieuwing en nieuwe inzichten. Help jij mee?

Wil je bijdragen aan betere leerkansen voor kinderen? Steun het onderzoek van Yvonne van den Berg met een donatie en draag bij aan een veilige klas.

Met deze crowdfundingcampagne willen de onderzoekers het bereik en de effectiviteit van Stoeltjesdans  vergroten, om zo een nieuwe aanpak voor sociale veiligheid in de klas toegankelijker te maken.

Maar wat is Stoeltjesdans eigenlijk? Kijk op de website voor meer informatie.

 

Yvonne van den Berg is ontwikkelingspsycholoog aan de Radboud Universiteit, waar ze ook studeerde. Het onderzoek van Yvonne richt zich op relaties met leeftijdsgenoten en in de sociale ontwikkeling van kinderen.

“Ik ben vooral geïnteresseerd in het belang van zitplaatsen in de klas op sociale relaties. Bovendien ben ik geïnteresseerd in de effecten van ervaringen in de vroege kinderjaren op het sociaal functioneren van adolescenten op school.”

Yvonne ziet het als haar missie om te helpen bij een veilige, inclusieve omgeving op school waardoor kinderen zich elk op hun eigen manier maximaal kunnen ontwikkelen. Dat is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. In 2016 richtte ze daarvoor de website Stoeltjesdans op. Met meer dan 13.000 gebruikers draagt Stoeltjesdans bij aan wetenschappelijk onderzoek, om zo veel beter zicht te krijgen op de sociale veiligheid van kinderen in Nederland. Het heeft prioriteit dat deze kennis voor iedereen toegankelijk is. Daarom is het gebruik van De Stoeltjesdans gratis. Maar na 5 jaar is het de hoogste tijd om de tool te verbeteren en nieuwe inzichten toe te voegen! Daarom ben ik op de Landelijke Dag tegen Pesten (19 april 2022) een campagne gestart: om Stoeltjesdans verder te ontwikkelen.