Radboud Erfgoed

Ondanks haar relatief jonge leeftijd beschikt de Radboud Universiteit over veel inspirerend erfgoed. In de Universiteitsbibliotheek vind je een bijzondere collectie middeleeuwse handschriften, oude drukken en andere boekwerken. Maar welke schatten - historisch lesmateriaal, oude meetinstrumenten, kaarten en andere curiosa - liggen nog verborgen in de depots en magazijnen verspreid over de campus? En welke universitaire monumenten kom je tegen tijdens een wandeling over de campus?

Radboud Erfgoed wil het erfgoed van de universiteit niet alleen koesteren en beheren, ze wil het ook een grotere rol te geven in onderwijs en onderzoek én toegankelijk en zichtbaar maken voor een groot publiek. 

“Het universitaire erfgoed van de Radboud Universiteit is van een grote rijkdom. Het is aan ons om dit te conserveren en tegelijkertijd toegankelijk te maken zodat een breed publiek daarvan kan genieten.
Hoe mooi is het om het origineel van een oud en belangwekkend boek waar je college over geeft, zelf te kunnen bekijken, te voelen en te ruiken in de eigen universiteitsbibliotheek? Dat heeft meerwaarde, niet alleen voor wie bezig is met oude collecties maar ook voor wie zich verdiept in het heden.”

Daniël Wigboldus, voorzitter college van bestuur Radboud Universiteit

Collectie Soeterbeeck
De zusters van kloostergemeenschap Soeterbeeck besteedden al sinds 1448 veel zorg aan de opbouw van hun bibliotheek. Eeuwenlang verhuisden de boeken mee, werden ze aangepast en herschreven. 

‘Onschatbaar van waarde voor onderzoek, maar broos en beschadigd. Restauratie en digitalisering zijn een absolute must,’ zegt Johan Oosterman, hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde en programmadirecteur Radboud Erfgoed.

Vind je het belangrijk dat de Collectie Soeterbeeck behouden blijft als herinnering aan een waardevol verleden én als bron van inspiratie voor onze tijd? Doneer dan, ieder bedrag is welkom. Wil  je een specifieke gift doen, bijvoorbeeld door een boek te adopteren? Neem dan contact op met Lisette Pals, fondsenwerver van het Radboud Fonds.

Vrienden van Radboud Erfgoed
Draag je het Radboud Erfgoed een warm hart toe? Word dan vriend en ontvang uitnodigingen voor bijzondere lezingen, bezoeken aan besloten collecties, openingen van tentoonstellingen en boekensalons. Vrienden dragen bij aan de doelstellingen van Radboud Erfgoed door gedurende minimaal vijf jaar, jaarlijks een bedrag van tenminste € 500 te schenken middels een schenkingsovereenkomst. Op deze manier is de schenking aftrekbaar in je aangifte inkomensbelasting.

Wil je meer weten over Vrienden van Radboud Erfgoed? Neem dan contact op met Lisette Pals.

Op de hoogte blijven?
Wil je op de hoogte blijven van activiteiten, nieuws en verhalen van Radboud Erfgoed? Meld je aan voor de nieuwsbrief. Deze verschijnt 4x per jaar.

Wil je meer lezen over Radboud Erfgoed, video's bekijken en verhalen lezen? Kijk dan op de website van Radboud Erfgoed.

Radboud Erfgoed heeft tot doel de omvangrijke materiële en immateriële erfgoedcollecties van de Radboud Universiteit te onderhouden, zichtbaarder maken en een grotere rol te geven in onderwijs en onderzoek. In Radboud Erfgoed worden de erfgoedcollecties van de Universiteitsbibliotheek (UB), het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) en Universiteitsarchief (UA) verenigd. Radboud Erfgoed draagt zorg voor een professioneel beheer maar ook een voor aantrekkelijke inhoudelijke toegang, zodat niet alleen specialisten maar ook een breder publiek weet wat de Nijmeegse collecties te bieden hebben.

View all
€25 14-06-2023 | 13:52
€150 19-04-2023 | 10:17 Dank voor de gastvrijheid tijdens de vrijwilligersbijeenkomst van het Radboud Hanzeproject! Hartelijke groet, Maartje
€10 09-04-2022 | 19:29
€10 05-04-2022 | 11:45 Erfgoedbehoud laat zien waar we vandaan komen!
€10 06-01-2022 | 13:40 Erfgoed in ere houden….