Radboud TOS Fonds

Het eerste levensjaar is ontzettend belangrijk voor de taalontwikkeling van een kind.  Een taalontwikkelingsprobleem wordt nu nog vaak te laat onderkend. Het brein ontwikkelt zich razendsnel; hoe eerder een onderkenning, des te beter. Bij onderkenning op de leeftijd van 3 jaar, zijn we eigenlijk al te laat en loopt het kind een achterstand op.  

De basis van onze communicatie ligt in de eerste 1.000 dagen van ons bestaan. Helaas komen achterstanden op het gebied van taal vaak pas later aan het licht. Niet gek, aangezien een kind in die eerste periode nog maar weinig spreekt. Het is daarom extra belangrijk dat we de taalontwikkeling van baby’s en jonge kinderen nauwlettend in de gaten houden. Met het Radboud TOS Fonds wordt wetenschappelijk onderzoek naar taalontwikkelings-stoornissen gestimuleerd; om de stoornissen eerder te kunnen ontdekken, maar ook effectief te behandelen.

Wat is TOS?
Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten. Kinderen met TOS horen goed, leren hun moedertaal langzaam en moeizaam, hebben een normale intelligentie, kunnen klanken en woorden moeilijk onthouden, hebben moeite met de grammatica, vinden omgaan met emoties lastig, hebben moeite met plannen.

Kijk voor meer informatie over TOS op AllesoverTos.nl of de website van Kentalis

Radboud TOS Fonds
Het fonds is opgericht door dr. Kino Jansonius, klinisch linguïst en logopedist. Ze werkte als wetenschappelijk onderzoeker bij het Instituut voor Fonetische Wetenschappen (IFA) van de UvA en als klinisch linguïst in het UMCA (AMC) van de UvA en deed daar spraak- en taalonderzoek bij baby’s met schisis en kinderen met TOS. Ook was zij daar betrokken bij te vroeg geboren kinderen en drugsafhankelijk geboren baby’s. Zij promoveerde op babyonderzoek bij schisis (1999) en de taalvaardigheid bij die kinderen als ze 2 jaar zijn. Ook werd bij het IFA nauwgezet de communicatieve ontwikkeling van deze baby’s en peuters in samenspraak met hun ouders onderzocht. Het is de wens van Kino dat het onderzoek naar de vroege spraakwaarneming, spraakproductie en communicatie in de universitaire onderzoekscentra voor baby’s in Nederland voor alle baby’s standaard ingevoerd wordt en de taalproblemen vroeg, in samenspraak met de ouders, effectief behandeld worden.

Foto: Jose Ibarra, Unsplash

View all
€50 10-03-2023 | 15:03 Een mooi fonds uit een warm professioneel hart. En: voor niets gaat de zon op. Goede voortzetting van jullie wetenschappelijk onderzoek.
€35 23-02-2023 | 12:03