Het streefbedrag van de crowdfunding voor het nieuwe clubhuis van NSRV Phocas is behaald!

05-06-2022 | 13:59

Het streefbedrag is gehaald! Heel veel dank aan alle donateurs die hebben bijgedragen. Bij NSRV Phocas zijn ze superblij dat ze de plannen kunnen realiseren en kunnen uitkijken naar de verhuizing naar de Spiegelwaal.

Lange tijd heeft het Bastion leeg gestaan en was het slechts een grote holle ruimte, vol met zand. Op dit moment wordt er ontzettend hard gewerkt en vindt er een ware metamorfose plaats! Op diverse terreinen vinden er in snel tempo veranderingen plaats. De kabels gaan de grond in, het fundament voor de binnenbak staat en de contouren van de verschillende ruimtes binnen het pand krijgen vorm. De buitenruimte is ook aan verandering onderhevig. Diverse looppaden worden voorbereid en de trap naar het water toe is in aanbouw.

Komende tijd zal er nog genoeg nieuws verschijnen. Houd daarom de Facebook en Instagram van NSRV Phocas goed in de gaten! Zo mis je geen enkele bouw update.