KDC Fonds

Het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) is een bijzondere afdeling van de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek. Het KDC bewaart, ordent en ontsluit archieven, boeken, brochures, tijdschriften, beeld- en geluidsmateriaal dat afkomstig is van katholieke personen en instellingen in Nederland. Alle collecties hebben betrekking op het katholieke leven vanaf 1800. Het KDC stelt zijn collecties beschikbaar voor onderzoek en verstrekt informatie aan individuele vraagstellers en organisaties. Talloze onderzoekers, professionals en amateurs hebben hier de afgelopen decennia gebruik van gemaakt. 

Het KDC Fonds ondersteunt het KDC door betekenisvolle projecten te financieren die binnen de reguliere begroting niet gerealiseerd kunnen worden. Hieronder leest u een aantal voorbeelden. Wilt u bijdragen? Dat kan eenvoudig met de doneerknop op deze pagina.   

Gedeeld erfgoed Indonesië
Missiegeschiedenis is vanaf de oprichting voor het KDC een zwaartepunt geweest. Het momentum om de collecties te ontsluiten van de gemeenschappelijke katholieke Nederlands-Indonesische geschiedenis neemt snel toe. Veel archiefstukken, waaronder grote hoeveelheden beeldmateriaal, zijn na de dekolonisatie achtergebleven in Indonesië. Aan beide zijden is urgentie omdat het Nederlands snel terrein verliest in Indonesië. Onderzoekers willen Nederlands-Indonesische missiecollecties inventariseren, digitaliseren en inzetten voor gezamenlijk onderzoek. Zo wordt hun toekomst veilig gesteld en kunnen de bronnen van elke plek worden geraadpleegd. De geschatte kosten bedragen € 100.000. Ruim 70% daarvan is al via fondsen binnen gekomen.

Maaike Derksen met collega's van Universitas Gadjah Madam. Maaike Derksen promoveerde op 15 juni 2021 aan de Radboud Universiteit op de dissertatie "Embodied Encounters: Colonial Governmentality and Missionary Practices in Java and South Dutch New Guinea, 1856-1942".

Katholieken op het Binnenhof
Twee eeuwen waren katholieken actief in het landsbestuur en decennia lang stonden ze in het centrum van de macht. De ogenschijnlijke eenheid van dit machtsblok was echter veel diverser dan gedacht. De inhoud van wat als ‘katholieke politiek’ gezien werd veranderde grondig evenals de bemensing en de politieke strategiën. Vijf gerenommeerde historici analyseren deze ontwikkeling voor het eerst. Het KDC Fonds financiert onderzoekassistenten die die onder andere het stemgedrag in de Tweede Kamer, de fractienotulen en de sociaal-maatschappelijke achtergronden van de vertegenwoordigers analyseren. Voor dit project is € 15.000 nodig. Het boek verschijnt eind 2022.

 De KVP-fractie in de Tweede Kamer (1968) 

Internationale diversiteit in katholiek Nederland
Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau zijn er naar schatting ruim zeshonderdduizend katholieken in Nederland met wortels in andere landen, maar er is weinig zicht op de omvang en ontwikkeling van deze groep. Deze gemeenschappen behoren óók tot het grotere verhaal van katholiek Nederland, maar tot op heden is nog weinig over hun geschiedenis bekend. Het is hoognodig om een inventarisatie te maken en bij te houden van deze gemeenschappen van migranten en vluchtelingen, expats en zij die een oosterse katholieke ritus volgen, plus de maatschappelijke organisaties die zij in het leven hebben geroepen. In 2020 bleek dat onderzoekers grote behoefte hebben aan de database die het KDC aanlegt over deze gemeenschappen. Fondsen zijn nodig om deze gemeenschappen te helpen om hun erfgoed te beschrijven en te bewaren en om de gegevens over deze beweeglijke groepen actueel te houden. Een bedrag van € 15.000 helpt om dit materiaal te borgen.

Achtergrondinformatie
In 2007 werd de Stichting Vrienden van het KDC opgericht om ondernemende projecten en activiteiten die buiten het reguliere budget van het KDC vallen te financieren. Om de fondsenwerving te professionaliseren hebben de Vrienden van het KDC in 2019 aansluiting gezocht bij het Radboud Fonds en onder die paraplu het KDC Fonds opgericht, een fonds op naam geoormerkt voor de financiële ondersteuning van activiteiten van het KDC.

Meer informatie over het KDC leest u op de website van het KDC.

Heeft u  vragen over het KDC Fonds, neemt u dan contact op met Lisette Pals, lisette.pals@ru.nl, fondsenwerver van het Radboud Fonds of Hans Krabbendam, hans.krabbendam@ru.nl, directeur van het KDC.

 

Bekijk alle
€ 10 22-06-2022 | 09:42
€ 100 11-06-2022 | 19:02
€ 25 08-06-2022 | 13:58
€ 15 05-06-2022 | 14:43
€ 10 03-06-2022 | 16:36